Predikant:
mw. ds H.M.Ploeger - tel. 035-8879399
van Mierislaan 25, 1231 AJ Loosdrecht,
e-mail: hmploeger@gmail.com
 
Scriba: G. van de Water-Tiggelaar, tel. 035-5824767
Regenboog 49, 1231 TG Loosdrecht,
e-mail: mvdwater49@gmail.com
 
Kosters: M.H.F. Bruinsma, Acacialaan 12
H. Veraar, Vrijheid 9
E.J. van de Water, Regenboog 49
 
Kerkelijk Bureau: Ledenadministratie en aanvraag attestaties bij verhuizing:
J.Saalmink-Zeldenrijk, Sint Annepad 51, 1231 DA Loosdrecht
e-mail: jannasaalmink@casema.nl

Standaard graag bij familieberichten een kaart naar het kerkelijk bureau en scriba.
Banken: Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen,
rek. nr. NL96 RABO 0336900376 of NL51 INGB 0000220165
t.n.v. Gereformeerde Kerk Loosdrecht.
Giften, Zendings- of Evangelisatiebijdrage: rek.nr. NL 48 RABO 0304695203
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Loosdrecht
o.v.v. Zending, Evangelisatiebijdrage, Diaconie, Werelddiaconaat, Adoptieplan,
Bloemengroet of Kerktelefoon
Collectepenningen: W.J.J. Liekamm, Schakel 118, tel. 035-5821847
Rek. nr. NL96 RABO 0336900376
t.n.v. Gereformeerde Kerk
[ zie Regeling Collectepenningen ]
 
Kerkgebouw: Nieuw Loosdrechtsedijk 55, 1231 KM Loosdrecht
Gebruik kerkgebouw tijdig afspreken met:
M.H.F. Bruinsma, Acacialaan 12, tel 035-5825950


Aanvragen voor:    
- kerktelefoon: Mevr. A.Valkenburg   NL Dijk 204C/146, tel. 035-5825001  
- kerktaxi: Mevr. A.van der Vliet- Looijé, Godelindelaan 19, tel. 035-5824861  
Website www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl
webmasters@pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl
Mededelingenblad e-mail kopij naar: MDBGKLoosdrecht@gmail.com
Wanneer u op papier wilt aanleveren bel naar:
Henk Herbert, tel.  06-44246043