Aan de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk van Loosdrecht,

 (update 19-03-2020)

 

Zoals toegezegd ontvangt u ook deze week een bericht vanuit de Gereformeerde Kerk van Loosdrecht.

 

In de kerkenraadsvergadering, die op dinsdag 17 maart is gehouden, is besloten om voor komende zondag dezelfde werkwijze  te hanteren als afgelopen zondag.

 

Op zondag 22 maart zal er in de kerk een dienst worden gehouden. Wij verzoeken u allen om zoveel mogelijk de kerkdienst via internet of kerktelefoon te beluisteren en niet naar de kerk te komen. Dat geldt met name voor de (oudere) kwetsbaren onder ons.

De verwachting is dat dan ook komende zondag weer een klein groep gemeenteleden daadwerkelijk aanwezig zal zijn. En dat zo de lofzang gaande wordt gehouden, ook voor en met de luisteraars.

 

In dit kader valt nog te melden dat de dienstdoende ouderling, diaken, lector, organist en koster vooraf nadrukkelijk worden gevraagd of zij wel of geen bezwaar hebben om mee te werken.

 

Voor de komende zondagen zal dit in principe ook het uitgangspunt zijn. Mochten er zich ingrijpende wijzigingen voordoen dan zullen wij u op de hoogte brengen.

Verder vragen wij u om gemeenteleden, van wie u weet dat zij via deze mail niet bereikt worden, op de hoogte te stellen.

In deze verwarrende tijd, waarin veel op ons afkomt, is het goed dat wij omzien naar elkaar.


Laten wij in gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen.

 

Namens de kerkenraad,

 

Martin Uijterlinde 

Hillegonda Ploeger