Dit is de website van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  
Onze predikant is mw. ds H.M. Ploeger - tel.: 035-8879399
Onze gemeente telt 294 leden (125 doopleden en 169 belijdende leden)  31-12-2020
Ons kerkgebouw staat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 55
   
Vanaf Pinksteren 23 mei is het weer toegestaan
met 30 gemeenteleden onze diensten bij te wonen

Dus vanaf 23 mei bent u weer van harte welkom in het kerkgebouw.
De regelgeving is onveranderd, denk hierbij aan: 
* de handen onder het pompje bij binnenkomst  * de anderhalve meter
* niet meezingen  * de looproute * een mondkapje op van en naar uw zitplaats
* vooraf aanmelden bij Margriet van de Water 06-22668541 of per mail

We beginnen weer met een blanco lijst.
U kunt bij de eerste aanmelding aangeven of u vast op de lijst wilt.

Onze predikant kijkt ernaar uit om u weer in levende lijve te ontmoeten.

Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via:   www.kerkomroep.nl  
Te bekijken op:  
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu
U kunt de
diensten [ hier ] op een later moment terugkijken
Kerkdiensten  
23 mei 9:50 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, Pinksteren
16 mei 10:00 uur Ds. J. Mulder
Do 13 mei 10:00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, Hemelvaartsdag
9 mei 10:00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger