Dit is de website van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  
Onze predikant is mw. ds H.M. Ploeger - tel.: 035-8879399
Onze gemeente telt 270 leden (112 doopleden en 158 belijdende leden)  31-12-2021
Ons kerkgebouw staat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 55
   
Van harte hopen wij u weer te ontmoeten in het kerkgebouw.
Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via:   www.kerkomroep.nl  
Rechtstreeks te bekijken op:  
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu
U kunt de
diensten [ hier ] op een later moment terugkijken
Ook kunt u [hier] de diensten van de Bethlehemkerk bekijken

  Kerkdiensten
11 september 10.00 uur Dienst in de Bethlehemkerk
4 september 10.00 uur Mw. Ds. H.M. Ploeger, laatste dienst in de Gereformeerde kerk Loosdrecht.
28 augustus 10.00 uur Mw. Ds. H.M. Ploeger
21 augustus 10.00 uur Ds. A. de Boer - Utrecht
14 augustus 10.00 uur Mw. Ds. H.M. Ploeger