Dit is de website van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  
Onze predikant is mw. ds H.M. Ploeger - tel.: 035-8879399
Onze gemeente telt 294 leden (125 doopleden en 169 belijdende leden)  31-12-2020
Ons kerkgebouw staat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 55
   

U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden, er zijn voldoende zitplaatsen
op anderhalve meter beschikbaar
De regelgeving is verder onveranderd, denk hierbij aan: 
* de handen onder het pompje bij binnenkomst  * de anderhalve meter
* de looproute * draag een mondkapje van en naar uw zitplaats

Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via:   www.kerkomroep.nl  
Te bekijken op:  
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu
U kunt de
diensten [ hier ] op een later moment terugkijken
Kerkdiensten  
 31 oktober 10.00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, Bijbelzondag
24 oktober 10.00 uur Mw. ds. H. Keur, Hilversum