Dit is de website van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht, wij zijn nu samen op weg met de Bethlehem Kerk  
Onze predikant is mw. ds H.M. Ploeger - tel.: 035-8879399
   
Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via:   www.kerkomroep.nl  
Rechtstreeks te bekijken op:  
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu
U kunt de
diensten [ hier ] op een later moment terugkijken
  Kerkdiensten
Zie voor volgende diensten: de website van de Bethlehemkerk te Hilversum