Dit is de website van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  
Onze predikant is mw. ds H.M. Ploeger - tel.: 035-8879399
Onze gemeente telt 294 leden (125 doopleden en 169 belijdende leden)  31-12-2020
Ons kerkgebouw staat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 55
   

U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden, er zijn voldoende zitplaatsen
op anderhalve meter beschikbaar
De regelgeving is verder onveranderd, denk hierbij aan: 
* de handen onder het pompje bij binnenkomst  * de anderhalve meter
* de looproute * draag een mondkapje van en naar uw zitplaats

Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via:   www.kerkomroep.nl  
Te bekijken op:  
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu
U kunt de
diensten [ hier ] op een later moment terugkijken
Kerkdiensten  
 31 oktober 10.00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, Bijbelzondag
24 oktober 10.00 uur Mw. ds. H. Keur, Hilversum
 17 oktober 10.00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger
 10 oktober 10.00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, Viering Maaltijd van de Heer
 3 oktober 10.00 uur Ds. A.F. de Oude
26 september 10.00 uur Diaken R. Simileer, Mw. ds. H.M. Ploeger
Oecumenische dienst met Paulusparochie in onze kerk