Dit is de website van de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht  
Onze predikant is mw. ds H.M. Ploeger - tel.: 035-8879399
Onze gemeente telt 294 leden (125 doopleden en 169 belijdende leden)  31-12-2020
Ons kerkgebouw staat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 55
   
Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen is het
op dit moment niet mogelijk de diensten in de kerk bij te wonen.
Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via:   www.kerkomroep.nl  
Te bekijken op:  
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu
U kunt de
diensten [ hier ] op een later moment terugkijken
Kerkdiensten  
28 maart 10:00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger,
21 maart 10:00 uur nog niet bekend, vijfde zondag 40 dagen tijd
14 maart 10:00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, vierde zondag 40 dagen tijd
7 maart 10:00 uur Bidzondag Mw. ds. H.M. Ploeger, derde zondag 40 dagen tijd
28 februari 10:00 uur Ds. H.Bouma, tweede zondag 40 dagen tijd
21 februari 10:00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger, eerste zondag 40 dagen tijd
14 februari 10:00 uur Mw. Ds. E. Aarsen-Schiering, Amsterdam
7 februari 10:00 uur Werelddiaconaat, Mw. ds. H.M. Ploeger, viering maaltijd van de Heer
31 januari 10.00 uur Mw. ds. H.M. Ploeger